Vào cuối tháng 5 năm 2020, thương hiệu Nhật Bản “Nissan” đã phát hành một bộ phim có tên “Nissan NEXT: From A to Z” để thông báo cho thế giới bên ngoài về những mẫu xe mới nhất sẽ được phát hành trong tương lai, mặc dù phổ biến […]

Với việc phát hành hệ điều hành iOS 14 mới nhất của Apple, iPhone và Apple Watch sẽ được cập nhật chức năng khóa kỹ thuật số mới có tên “CarKey” trong tương lai và mẫu xe thương mại đầu tiên hỗ trợ chức năng này sẽ là mới của […]