Vào cuối tháng 5 năm 2020, thương hiệu Nhật Bản “Nissan” đã phát hành một bộ phim có tên “Nissan NEXT: From A to Z” để thông báo cho thế giới bên ngoài về những mẫu xe mới nhất sẽ được phát hành trong tương lai, mặc dù phổ biến […]